Missie & Visie van Stichting VLOW

Missie

  • Stichting VLOW is een idealistische organisatie die wereldwijd borstklachten wil helpen verminderen en op een persoonlijke en vriendelijke wijze vrouwen wil steunen en ontzorgen bij borstproblemen.
  • Stichting VLOW wil vrouwen in hun kracht zetten en laten stralen.
  • Stichting VLOW wil een “van vrouw tot vrouw” veilige en respectvolle werkomgeving creëren voor alle VLOW® borst-weefseltherapeuten en hun cliënten.
  • Stichting VLOW wil de kwaliteit van de niet invasieve VLOW® therapie blijvend garanderen en verbeteren.

Visie

  • Het oprichten van een wereldwijd expertisenetwerk van gekwalificeerde VLOW® borstweefseltherapeuten die bereikbaar is voor elke vrouw. Wij willen vrouwen bewust laten worden van de preventieve mogelijkheden ten opzichte van hun eigen borstgezondheid.
  • De VLOW® behandelingen zijn meer dan alleen een weefselbehandeling: Een VLOW® therapeut ontzorgt, biedt een luisterend oor en beschikt over kennis en vaardigheden die vrouwen ruimte biedt in de ontplooiing van hun eigenwaarde en zelfbeschikkingsrecht.
  • Door het versterken van de positieve, holistische, wellness-ingrediënten van de behandelingen zonder nadruk te leggen op medische aspecten neemt de veiligheid voor VLOW® borstweefseltherapeut en de positieve ervaring voor de cliënt toe.
  • Door behandelresultaten en informatie over borstgezondheid te verzamelen kunnen wij de VLOW® filosofie en VLOW® behandelingen verder ontwikkelen. Hiervoor maken we gebruik van een centrale database die ook een controle op de kwaliteit mogelijk maakt met inachtneming van de privacy van cliënten en VLOW® therapeuten.